پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر.
محقق گرامی،شما با جستجوی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 44
حجم 13 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پرسشنامه تعهدسازمانی

پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر جهت بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان طراحی شده است. این پرسشنامه 24 سوال دارد و به صورت طیف لیکرت می باشد(1= هیچ وقت، 2= بندرت، 3= گاهی اوقات، 4=اکثر اوقات، 5= تقریباً همیشه) 

 

 

 

ابعاد پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

این پرسشنامه دارای سه بعد عاطفی سوالات 1تا 8 بعد مستمر سوالات 9 تا 16 و بعد هنجاری سوالات 17 تا 24 است.

 

 

 

 

تفسیر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات با هم جمع می شوند و به عنوان امتیاز کلی در نظر گرفته می شود. این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده می باشد و هر چه امتیاز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعکس.
شیوه نمره گذاری این پرسشنامه 24 ماده به صورت 7 گزینه ای می باشد و شامل گزینه های «بسیار موافقم» ، «نسبتا موافقم» ،«کمی موافقم» ، «نظری ندارم»، «کمی مخالفم»، «نسبتا مخالفم» ، «کاملا مخالفم» می باشد. آزمودنی ها باید به یکی از 7 گزینه هر سوال، پاسخ داده و پس بر اساس مقادیر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 نمره گذاری می شود.

 

 

 

 

 

نمره گذاری پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

 در این پرسشنامه حداکثر نمره 168 امتیاز بوده و حداقل آن نیز 24 می باشد و سوالات شماره 4، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 24دارای شیوه نمره گذاری معکوس می باشند.

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

در مطالعه ای که در سال 1378 توسط احمدی پور در ایران انجام گرفت با تاکید بر روش ضریب آلفای کرونباخ اعتبار هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه به دست آمده و مشخص گردید که ضرایب اعتبار تعهد عاطفی برابر با 77/0، ضرایب اعتبار تعهد مستمر برابر با 79/0 و ضرایب اعتبار تعهد هنجاری نیز برابر با 61/0 میباشد. ضرایب اعتبار بدست آمده با تاکید بر ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مطلوب بوده و در سطح قابل قبولی قرار می گیرد(ساعتچی و همکاران، 1389) به منظور اخذ روایی، همبستگی بین هر یک از خرده مقیاس ها با نمره کل بدست آمده و نتایج زیر حاصل شده است. تعهدعاطفی 68/0، تعهد مستمر 48/0 و تعهد هنجاری 70/0 می باشد.در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ تعهدسازمانی68/0 بود.

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل word پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت مقاله پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید مقاله پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل word پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود مقاله پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید فایل word پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود مقاله پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود پروژه پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل word پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت مقاله پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل word پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی